Uw Privacy

Wij respecteren en waarborgen uw privacy

Privacy

De EchtHaar Kliniek respecteert en waarborgt de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo snel mogelijk te informeren en kennis te laten maken met onze producten en diensten. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De EchtHaar Kliniek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken om u kennis te laten maken met onze producten en diensten. Dan wel op grond van wettelijke voorschriften en/of aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag.

De EchtHaar Kliniek gebruikt de verzamelde gegevens om haar relaties, cliënten en prospects de volgende diensten te leveren:

 • Als u via deze website een brochure of een consult aanvraagt, hebben we uw naam, e-mail en adresgegevens nodig om u de brochure toe te sturen of contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak voor een consult.
 • Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op.
 • Indien u uw gegevens bij de EchtHaar Kliniek heeft achter gelaten, gebruiken wij uw gegevens om u middels een nieuwsbrief periodiek op de hoogte te stellen van ontwikkelingen bij de EchtHaar Kliniek. Als u liever geen nieuws meer wilt ontvangen kunt u dit bij ons per e-mail of post kenbaar maken.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Privacy tijdens behandeling

Bij de EchtHaar Kliniek hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Onze organisatie hebben wij dusdanig ingericht dat u geen andere cliënten van de EchtHaar Kliniek te zien krijgt o.a. door:

 • Een aparte behandelruimte voor elke cliënt
 • Een goed georganiseerde planning waarbij cliënten elkaar nooit tegen kunnen komen

De EchtHaar Kliniek garandeert dat uw privacy volledig is gewaarborgd, ook als u een BN’er bent.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van de EchtHaar Kliniek, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

EchtHaar Kliniek

Privacyverklaring

 • legt uw gegevens vast zoals naam, adres, plaats, emailadres, telefoon en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten van u als klant zijnde.
 • bewaart uw gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de klantrelatie.
 • maakt bij haar website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten verlenen voor het adequaat kunnen afhandelen van de declaratie vergoeding en dan alleen nog die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
 • behandelt alle aan haar toevertrouwde gegevens als vertrouwelijk .
 • gebruikt emailadressen uit uw gegevens uitsluitend om informatie te sturen of afspraken te bevestigen die EchtHaar Kliniek betreffen.
 • gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • zorgt ervoor dat u uw gegevens te alle tijden kan inzien en waar nodig corrigeren of wijzigen.
 • zorgt voor goede en passende technische en fysieke beveiligingen van de door aan ons toevertrouwde gegevens.
 • zorgt ervoor dat u eenvoudig te allen tijde de klantrelatie kan beëindigen met in achtneming van eventueel gesloten overeenkomsten.
 • Zorgt ervoor dat bij een klachtbehandeling door een externe derde partij voor overdracht van relevante gegevens die noodzakelijk zijn om de klachtbehandeling af te handelen.
 • zorgt bij beëindiging van de klantrelatie desgewenst voor een correcte gegevens dataoverdracht naar een eventueel derde partij.

Wij leggen deze gegevens vast in onze klantenadministratie:

 • 1e Contactdatum:
  • Motivatie:
   • Vast kunnen stellen van het aantal jaren van klant zijn.
   • Vast kunnen stellen de tijd tussen het 1e contact en de intake
  • Herkomst (Onbekend, Nieuwsbrief, Mailing, Website, Persoonlijk contact)
   • Motivatie: – Vast kunnen stellen hoe efficiënt de wervingskanalen zijn.
  • Naam:
   • Motivatie: – Noodzakelijke contactgegevens.
  • Contactpersoon (Voorletters, Naam)
   • Motivatie: – Indien van toepassing noodzakelijk om goed en/of gelegitimeerd contact te hebben met klant.
  • Adres:
   • Motivatie: – Noodzakelijke contactgegevens.
  • Postcode:
   • Motivatie: – Noodzakelijke contactgegevens.
  • Plaats:
   • Motivatie: – Noodzakelijke contactgegevens.
  • Telefoonnummer:
   • Motivatie: – Noodzakelijk om snel en efficiënt met klant te kunnen communiceren.
  • E-mail
   • Motivatie: – Veel, zo niet alle, correspondentie met klanten over de activiteiten van de EchtHaar Kliniek wordt per mail verstuurd.
  • Geboortedatum:
   • Motivatie: – Noodzakelijk bij het declareren van de vergoeding.
  • BSN-nummer:
   • Motivatie: – Noodzakelijk bij het declareren van de vergoeding.
  • IBAN-nummer:
   • Motivatie: – Noodzakelijk bij automatische incasso en/of restitueren van betalingen
  • Zorgverzekeringsgegevens:
   • Motivatie: -Noodzakelijk voor declaratie vergoeding
  • Geleverde producten en diensten op datum:
   • Motivatie:
    • Vast kunnen stellen of aan de zorgvraag en zorgplan is voldaan.
    • Noodzakelijk voor het vaststellen van eventuele garantie
  • Nieuwsbrief
   • Motivatie: – De nieuwsbrief is een service info- onderdeel  van  EchtHaar Kliniek naar haar klanten toe.
  • Stopzettingsdatum:
   • Motivatie:
    • Vast kunnen stellen wanneer de gegevens van de klant desgewenst overgezet kan worden naar een ander bedrijf (data-portabiliteit).
    • Vast kunnen stellen wanneer de gegevens van de klant verwijderd zullen worden,7 jaar na stopzetting klant.


Verklaring klantadministratie

De klantenadministratie wordt bij EchtHaar kliniek lokaal beheerd op een server. De PC maakt dagelijks een back-up van de relevante EchtHaar Kliniek systemen. De back-up wordt automatisch op een vast tijdstip opgeslagen in een beveiligde Cloud omgeving.